dinter.cz
 elektroprojekty

 úvod
 kdo jsme
 co děláme
 co jsme dělaliP r o j e k č n í   k a n c e l á ř   e l e k t r o   L D E
Naše firma se specializuje na projektování silnoproudých elektrických zařízení, elektromontáží a technologických celků. V případě ručně zpracovaných podkladů je možno je převést do digitální formy.

C o   v š e c h n o   p r o   V á s   m ů ž e m e   u d ě l a t ?
Zpracujeme Vám projekt veškerého silnoproudu, elektroinstalace, provozní soubory i stavební objekty, návrhy vysokonapěťových transformoven, přípojky, fotovoltaické výrobny elektrické energie (FVE, FV), nízkonapěťové elektroinstalace včetně hromosvodů podle ČSN EN 62305. Rovněž jsme schopni Vám zajistit občanskou výstavbu včetně slaboproudých rozvodů (telefon, domácí telefon, televizní rozvody, atd.), venkovní přípojky, sídlištní celky, firemní provozovny, hromosvody atd.

P o t ř e b u j e t e   p r o j e k t ,   p r o t o ž e   s t a v í t e   č i   r e k o n s t r u u j e t e ?
Naše firma Vám zpracuje projekty pro Starší dokumentace v "papírové podobě" Vám můžeme digitalizovat do formátu .dwg, .pdf, .doc a .xls. Neváhejte nás kontaktovat!
 

P r o n á j e m   b y t o ý c   a  n e b t o ý c h  p r o s t o r .Využijte naší výhodné nabídky pronájmu bytových a nebytových prostor.
   Web design © 2B