dinter.cz
 elektroprojekty

 úvod
 kdo jsme
 co děláme
 co jsme dělaliP r o j e k č n í   k a n c e l á ř   e l e k t r o   L D E
Sídlo:
Ing. Ladislav Dinter - elektroprojekty
Národní tř. 21
110 00 Praha 1
IČO: 150 87 255
Firma není plátcem DPH

Hlavní provozovna:
Kralická 18
100 00 Praha 10

P ř e d m ě t   p o d n i k á n í
Na základě oprávnění podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 8 a § 10, bez omezení napětí včetně hromosvodů.

M a j i t e l   f i r m y
Ing. Ladislav Dinter - absolvent ČVUT, fakulta elektrotechnická, obor výroba a rozvod elektrické energie, 12 let praxe jako projektant v Energovodu, 7 let praxe jako projektant ve Vojenském projektovém ústavu, od roku 1991 soukromá praxe v oboru.

K o m u n i k a c e
tel. 604 404 136
tel. 777 130 748
e-mail: elektro@dinter.cz

D o p r a v a
Metro trasa A, stanice Strašnická
Tramvaj č. 5, 7, 11, 26, stanice Strašnická
Autem - parkování před domem

V e d l e j š í   p r o v o z o v n a
Borovnice 48 (okr. Trutnov)
PSČ 544 77

 Mapka
   Web design © 2B